Vårprogrammet för allmänheten, på Klockaregården,
har du här:


Söndag 15 mars kl 16-18. Omställningsskola. Därefter kvällsmat. Temat är CSA (Community Supported Agriculture) och andelsjordbruk. 

Söndag 1 mars kommer Gunnel Carlsson till Klockaregården och pratar under rubriken "Min egen och tusen andras trädgårdar". Arr. Kulturföreningen Perspektiv. Biljetter kan förköpas lokalt i Sösdala.

Fredag 3 april-måndag 6 april kl: 10 – 18. Konstrundan. Åsa Antalffy Eriksson, som är bosatt i Häglinge ställer ut sina tavlor under påskhelgen på Klockaregården i Norra Mellby.


Måndag 6 april kl: 10-15. Vårmarknad med lokala konsthantverkare. Dessutom saluförs delikata mathantverk från småskaliga producenter.


Söndag 19 april kl 16-18. Omställningsskola. Därefter kvällsmat. Tema och föredragshållare meddelas senare.

Kafeet på Klockaregården är öppet alla söndagar kl 14-18 from 22 februari.

Varmt välkommen till oss!

Vi erbjuder möjlighet att spara och investera i jord, skog och andra resurser.

Vi sambrukar våra resurser för en hållbarare framtid.

Ett framtidsprojekt!

Södra Rörums Sambruk är en förening som arbetar med att förvalta jord, skog och annan fast egendom på ett sådant vis att vi lär oss mer om jord- och skogsbruk, köksväxtodling, livsmedelsförädling, byggnadsvård, miljövänliga energisystem och ekologiskt byggande. Vi bjuder också in utomstående till kursverksamhet, såväl teoretisk som praktisk.

Vi arbetar inom ett avgränsat geografiskt område för att skapa en levande bygd med verksamheter, livsmedelsproduktion och utökade arbets- och boendemöjligheter på landet.

Vi har just flyttat vårt kansli  från Södra Rörum till Klockaregården i Norra Mellby, Sösdala.

Vi är både brukare och sparare

Vår förening är öppen för både brukare och sparare. Det är inte alla som kan eller vill bruka de gemensamma resurserna och det är inte alla som kan spara – däremot behöver brukarna hjälp av spararna och vice versa. Investeringar kräver både arbete och sparande.

Vi arbetar även med att skapa en omställningsgård i Ankhult!  Läs mer här