Besök oss på Facebook

Omställning Sverige

Foton på hemsidan


SAMBRUKETS SOMMAR PÅ KLOCKAREGÅRDEN I NORRA MELLBY

Klockare-kaféet har öppet kl 14-18 fredagar och söndagar under sommaren.

Ät så många våfflor du vill för 60:-!


 Fram till 10 augusti har vi en konstutställning med målningar, träskulpturer och fartygsmodeller på Klockaregården.

Konstnären och Sambrukaren Kurt Sandgren ställer ut och visar dessutom själv sin utställning de flesta söndagarna under sommaren.

Utställningen är öppen samtidigt med kafeet.


Intäkterna från försäljningen går oavkortat till Södra Rörums Sambruk, så kom och köp!

Du kan hitta bilder från utställningen på vår Facebooksida härVi erbjuder möjlighet att spara och investera i jord, skog och andra resurser.

Vi sambrukar våra resurser för en hållbarare framtid.

Ett framtidsprojekt!

Södra Rörums Sambruk är en förening som arbetar med att förvalta jord, skog och annan fast egendom på ett sådant vis att vi lär oss mer om jord- och skogsbruk, köksväxtodling, livsmedelsförädling, byggnadsvård, miljövänliga energisystem och ekologiskt byggande. Vi bjuder också in utomstående till kursverksamhet, såväl teoretisk som praktisk.

Vi arbetar inom ett avgränsat geografiskt område för att skapa en levande bygd med verksamheter, livsmedelsproduktion och utökade arbets- och boendemöjligheter på landet.

Vi har just flyttat vårt kansli  från Södra Rörum till Klockaregården i Norra Mellby, Sösdala.

Vi är både brukare och sparare

Vår förening är öppen för både brukare och sparare. Det är inte alla som kan eller vill bruka de gemensamma resurserna och det är inte alla som kan spara – däremot behöver brukarna hjälp av spararna och vice versa. Investeringar kräver både arbete och sparande.

Vi arbetar även med att skapa en omställningsgård i Ankhult!  Läs mer här