SAMBRUKETS HÖST I NORRA MELLBY och på ANKHULT

Kaféet på Klockaregården fortsätter ha öppet alla fredagar och söndagar kl 14-18 .

Ät så många våfflor du vill för 60:-!

Så här ser programmet för Klockaregården ut:

September
Sön 28    Mellbymustarna bjuder in till gemenskapsmustning för allmänheten kl 11-15.
                Ta med äpplen och mustbehållare och kom!


    Oktober
Sön 5        Mellbymustarna bjuder in till gemenskapsmustning kl 11-15.
Sön 12      Kafé med tema (föredrag eller annat) kl 15.30
Sön 19    ”Omställningsskola” kl. 16-18.
                  Oscar Kjellberg pratar om ”Peak oil och ekonomi – konsekvenser för    mig”.
                Kostnad 150:-, i priset ingår kvällsmat på lokala råvaror.
Lör 25     Mjölksyrningskurs med Eivor Jönsson Gavie kl 13-17.
                Intresseanmälan till info@sambruket.se
Sön 26     Mellbymustarna bjuder in till gemenskapsmustning kl 13-15.
                Kafé med tema (föredrag eller annat) kl 15.30


November
Sön 9        Höstmarknad på Klockaregården kl 10-16. Hantverk och mathantverk.
Sön 16      Kafé med tema (föredrag eller annat) kl 15.30
Sön 23     ”Omställningsskola” kl 16-18, därefter kvällsmat.
                  Tema och föredragshållare meddelas senare.
Sön 30       Kafé med tema (föredrag eller annat) kl 15.30


December
Sön 14     Kafé med tema (föredrag eller annat) kl 15.30


På Ankhult arbetar vår odlingsgrupp med skörd av årets grönsaker och övriga marker håller vi öppna med en större flock får.Vi erbjuder möjlighet att spara och investera i jord, skog och andra resurser.

Vi sambrukar våra resurser för en hållbarare framtid.

Ett framtidsprojekt!

Södra Rörums Sambruk är en förening som arbetar med att förvalta jord, skog och annan fast egendom på ett sådant vis att vi lär oss mer om jord- och skogsbruk, köksväxtodling, livsmedelsförädling, byggnadsvård, miljövänliga energisystem och ekologiskt byggande. Vi bjuder också in utomstående till kursverksamhet, såväl teoretisk som praktisk.

Vi arbetar inom ett avgränsat geografiskt område för att skapa en levande bygd med verksamheter, livsmedelsproduktion och utökade arbets- och boendemöjligheter på landet.

Vi har just flyttat vårt kansli  från Södra Rörum till Klockaregården i Norra Mellby, Sösdala.

Vi är både brukare och sparare

Vår förening är öppen för både brukare och sparare. Det är inte alla som kan eller vill bruka de gemensamma resurserna och det är inte alla som kan spara – däremot behöver brukarna hjälp av spararna och vice versa. Investeringar kräver både arbete och sparande.

Vi arbetar även med att skapa en omställningsgård i Ankhult!  Läs mer här