Årets grundkurs i permakulturdesign på Ankhult.

Besök oss på Facebook

Omställning Sverige

Foton på hemsidan


Vi är med och arrangerar en träff om Mobil samåkning på landsbygden

torsdag 24 april kl 19 på Klockaregården i Norra Mellby, Sösdala.

Maja Söderberg från Tolg kommer och berättar hur man kan organisera sig och hur mobil-appen kan underlätta samverkan och resande på landsbygden. Träffen sker i samarbete med bland annat Omställning Sösdala och är sponsrad av Hela Sverige Ska Leva Skåne. Välkommen!
Vi erbjuder möjlighet att spara och investera i jord, skog och andra resurser.

Vi sambrukar våra resurser för en hållbarare framtid.

Ett framtidsprojekt!

Södra Rörums Sambruk är en förening som arbetar med att förvalta jord, skog och annan fast egendom på ett sådant vis att vi lär oss mer om jord- och skogsbruk, köksväxtodling, livsmedelsförädling, byggnadsvård, miljövänliga energisystem och ekologiskt byggande. Vi bjuder också in utomstående till kursverksamhet, såväl teoretisk som praktisk.

Vi arbetar inom ett avgränsat geografiskt område för att skapa en levande bygd med verksamheter, livsmedelsproduktion och utökade arbets- och boendemöjligheter på landet.

Vi har just flyttat vårt kansli  från Södra Rörum till Klockaregården i Norra Mellby, Sösdala.

Vi är både brukare och sparare

Vår förening är öppen för både brukare och sparare. Det är inte alla som kan eller vill bruka de gemensamma resurserna och det är inte alla som kan spara – däremot behöver brukarna hjälp av spararna och vice versa. Investeringar kräver både arbete och sparande.

Vi arbetar även med att skapa en omställningsgård i Ankhult!  Läs mer här