Agroekofestival: makten över maten

För att göra motstånd mot den globala livsmedelsindustrin och lära oss om hur vi kan återta kontakten med jorden, maten och varandra anordnar Latinamerikagrupperna och Färnebo Folkhögskola folkhögskolekursen “Agroekofestival: makten över maten” under helgen 31 augusti – 2 september på vackra Sambruket i Skåne.

Under kursen arbetar vi i Sambrukets odlingar, diskuterar exempel på hur vi kan forma nya livsmedelssystem, lär oss om urbana strategier (såsom inköpsgrupper, dumpstring & andelsjordbruk), har workshops i mathantverk, identifierar nyttoväxter, samlas runt elden och lagar vegansk mat på lokala råvaror.

Genom att lära oss mer om självförsörjning skapar vi beredskap inför en osäker framtid. Vi tar tillbaka makten över vilken mat vi äter och skapar åter en kontakt med Moder Jord. Vi bygger upp ett alternativ; ett samhälle och livsmedelssystem som bygger på naturens principer, rättvisa och hållbarhet!

Arrangeras av Latinamerikagrupperna / SAL
Facebookeventet finns här: https://www.facebook.com/events/622392358121183/

Vill du delta på sommarkursen? anmäl dig här (de finns ett begränsat antal platser): https://docs.google.com/forms/d/1Vhw2IlPUotKIMjy5fWVv7m3KI8mfYWDjOJRMiZ1vq9o/viewform?ts=5b0bfd6c&edit_requested=true

Praktiskt (saxat från facebookeventet):

Kursen hålls från eftermiddagen på fredagen den 31a augusti till eftermiddagen på söndagen den 2a september på Sambruket i Sösdalabygden, beläget i södra delen av Hässleholms kommun. Sambruket är en medlemsägd kursgård och jordbruk, där det finns tältplatser, tillgång till kök och utedass med gångavstånd till en sjö. Kursen är öppen för alla oavsett bakgrund och tidigare kunskapsnivå inom småskaligt jordbruk eller självförsörjning. Innan lägrets början kommer vi att dela med oss av artiklar och länkar om problemen med dagens livsmedelssystem för att vi på plats skall kunna fokusera på praktiska alternativ. Kursdeltagarna ansvarar tillsammans för de praktiska uppgifterna som matlagning, disk och städning.

Att delta på lägret är gratis, men det tillkommer självkostnadspris för maten. Medlemmar i Latinamerikagrupperna (eller de som blir medlemmar innan kursen påbörjas) har möjlighet att ansöka reseersättning på upp till 500kr för resa t/r till kursgården. Att vara medlem i Latinamerikagrupperna kostar 20 kr i månaden, mer information om hur du blir medlem finns hittar du på Latinamerikagruppernas hemsida.