Alléodling och agroforestry – Söndag 12/8 13:00 – 16:00

Besök Sambrukets odling som är en blandning av ettåriga grönsaker, frukt, bär och fleråriga grönsaker. De fleråriga växterna växer i alléer och däremellan växer de ettåriga. Vi gör en rundvandring i ett odlingssystem med mångfald, samodling och gynnande av jordliv och pollinatörer.
Kursen är öppen för alla. Ingen anmälan eller kostnad. Ta med egen fika.

Plats: Ankhults gård    Adress: Ankhult 1271, 282 73 Sösdala

Tid: Söndag 12/8 13:00 – 16:00

Ett arrangemang av Holma Folkhögskola

Alléodling och agroforestry