Ansökan

Här följer en förenklad beskrivning av hur man blir medlem.

På Sambruket i Sösdalabygden har vi en ömsesidig prövoperiod för den som är intresserad av medlemskap. Prövoperioden som aspirant är oftast sex månader. Prövoperioden är till för att aspiranten skall få lära känna Sambruket och personer på Sambruket får lära känna aspiranten. Juridiska personer som föreningar kan bli medlemmar i Sambruket i Sösdalabygden.

De som är intresserade av att bli medlemmar erbjuds att komma på ett informationsmöte som hålls av en representant från styrelsen. Mötet hålls en gång i månaden i anslutning till medlemsmöte. Om personen vill bli aspirant tillstyrker eller avslår styrelsen detta vid det styrelsemöte som infaller veckan efter informationsmötet.

Alla aspiranter ska ha minst en men kan ha två faddrar. Som aspirant kan man ha önskemål kring person eller egenskaper men styrelsen är den som beslutar om fadderskapet, även om antalet faddrar. Att vara fadder innebär att vara beredd att svara på frågor, visa praktiskt hur olika saker går till samt med särskilt varm hand ta sig an aspiranten, förmedla Sambrukets syfte och se till så att apiranten får ta del av Sambrukets verksamhet och omställning. En fadder skall ha erfarenhet av att vara medlem.

Utöver informationsmötet bör aspiranten komma till Sambruket minst en gång under aspiranttiden, men gärna oftare. Det går bra att delta i olika löpande aktiviteter eller vara med då vi har events och samtidigt träffa andra medlemmar.

Aspiranter får del av medlemsbrevet som skickas ut regelbundet och kan även delta i arbetsgrupper och finnas med på deras sändlistor etc.

Endast medlemmar har dock rösträtt i föreningen Sambruket i Sösdalabygden.

Perioden avslutas med ett samtal som aspirant och fadder kallas till och där två representanter från styrelsen deltar. Samtalet sker i anslutning till medlemsmöte. Aspirant och fadder bör förbereda sig och sätta sig in i föreningens stadgar. Samtalet är en möjlighet att gemensamt utvärdera, hitta förbättringsmöjligheter och att komma till beslut om aspiranten vill bli medlem. På styrelsemötet veckan efter kommer styrelserepresentanterna till styrelsen antingen rekommendera eller avråda önskan om medlemskap. Styrelsen fattar sedan beslut.