Biodlingskurs på Klockaregården 26-27/5

Patrick Sellman håller kurs i biodling med topplistkupor hos oss på Sambruket på Klockaregården i Norra Mellby. Det är ett bra tillfälle att ta del av den kunskap som behövs för biodling.
Lär dig om enkel biodling på binas villkor.

Kursen är uppdelad i två delar där det är separat anmälan till respektive del:

Anmälan görs senast 23/5.

Kostnad för att delta en dag är 1050:-.
Det är kursavgift 850:- som betalas vid anmälan och 200:- som  betalas på plats för lokal och mat. Rabatt på kursanmälan kan förekomma vid tidig anmälan, se weblänkarna ovan.

Totalt kostnad för båda dagarna är 2100:-.

Det är möjligt till enkel övernattning på Klockaregården med frukost mot mindre kostnad.

Vill du veta mer om kursen kontakta Patrick Sellman, 070-21 78 503, patrick.sellman@gmail.com

Kontaktperson för kursarrangemanget med lokal, mat, övernattning m.m. är Rune Forssén, 0703-007 310, rune.forssen@gmail.com