Holma Folkhögskola

Holma folkhögskola är en nystartad skola i Skåne med inriktning mot hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning. Skolan driver utbildningar som ger praktisk och teoretisk kunskap om hållbara och kretsloppsanpassade system för livsmedel, energi, boende mm. Alla kurser innehåller praktiskt arbete som till exempel odling.

Holma Folkhögskola finns på facebook och har en hemsida.

Huvudman för Holma Folkhögskola är en ideell förening, bestående av åtta medlemsorganisationer. Organisationerna, är Förbundet organisk-biologisk odling, Framtiden i Våra Händer, Biodynamiska Föreningen, Permakultur i Sverige, Skånes Kärngårdsförening, Skogsträdgårdens Vänner , Sambruket i Sösdalabygden och Omställningsnätverket. Tillsammans bär dessa på stor mångfald av erfarenhet och kunskap när det gäller frågor som rör hållbar samhällsutveckling i teori och praktik. Ambitionen är att utifrån dessa kunskaper och erfarenheter sprida förståelse för hur enskilda individer, grupper och organisationer kan verka för att främja lokal utveckling och stärka samhällets strävan efter hållbarhet.