Sambrukets nätverk

Holma Folkhögskola

Holma folkhögskola har inriktning mot hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning. Skolan driver utbildningar som ger praktisk och teoretisk kunskap om hållbara och kretsloppsanpassade system för livsmedel, energi, boende mm. Alla kurser innehåller praktiskt arbete som till exempel odling.

Holma Folkhögskola är en nära samarbetspartner till Sambruket i Sösdalabygden. Holma bedriver kurser i t.ex. odling och byggnadsvård på Ankhult i samarbete med oss i Sambruket.

Holma Folkhögskola finns på facebook och har en hemsida.

Huvudman för Holma Folkhögskola är en ideell förening, bestående av åtta medlemsorganisationer. Organisationerna, är Förbundet organisk-biologisk odling, Framtiden i Våra Händer, Biodynamiska Föreningen, Permakultur i Sverige, Skånes Kärngårdsförening, Skogsträdgårdens Vänner , Sambruket i Sösdalabygden och Omställningsnätverket. Tillsammans bär dessa på stor mångfald av erfarenhet och kunskap när det gäller frågor som rör hållbar samhällsutveckling i teori och praktik. Ambitionen är att utifrån dessa kunskaper och erfarenheter sprida förståelse för hur enskilda individer, grupper och organisationer kan verka för att främja lokal utveckling och stärka samhällets strävan efter hållbarhet.

Omställning Skåne

Omställning Skåne har syftet att samla Skånes alla omställare för inspiration och utbyte av erfarenheter. Omställning Skåne finns på facebook.
Omställning Skåne har arrangerat ett lyckat möte på Klockaregården och har spelat in en film om omställning i Skåne.  Se gärna den.

Sambrukets vänner

För dig som är nyfiken på Sambruket och vill följa oss ett tag för att se vad vi gör, kan vi rekommendera Sambrukets Vänner. Föreningen är en stödförening till Sambruket i Sösdalabygden och innebär att man kan delta i olika praktiska och sociala aktiviteter utan att ansöka om fullt medlemskap i Sambruket.

Sambrukets Vänner finns på facebook.

Syftet är också att öka kunskaper om odling, miljö, hantverk och omställning till en hållbar livsstil. Som medlem blir du inbjuden till kurser, föreläsningar m.m. och får rabatt på eventuella kursavgifter.
Medlem blir du genom att skicka din e-postadress till sambruketsvanner@gmail.com och betala in medlemsavgiften (100 kr för enskild medlem och 150 kr för en familj) till PlusGiro 70 62 96 – 1.