Om Sambruket

Vi är ett omställningsprojekt och arbetar för att bygden där vi finns ska bli en hållbarare bygd med fler kopplingar mellan människor och verksamheter. På det viset vill vi bidra till att vår bygd ska bli mindre sårbar och mera produktiv.

En grundtanke i omställningsarbetet är att man inte väntar på att någon annan ska göra de förändringar som man kan se behövs!

Artikel i tidningen Syre om Sambruket.