Omställning Skåne

Omställning Skåne är en lös gruppering som är tänkt att kunna samla Skånes alla omställare för inspiration och utbyte av erfarenheter. Omställning Skåne har hittills arrangerat ett lyckat möte på Klockaregården.

Omställning Skåne finns på facebook.