Praktisk byggnadsvård – Ankhult – Holma Folkhögskola

 

Ansökan ska vara inlämnad senast den 15:e januari. Läs mer här

”Vad behövs göras på gamla hus? Var ska man börja och vad bör man tänka på?

Vi jobbar på Ankhults gård ur ett praktiskt renoveringsperspektiv samt ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Vi går igenom vilka verktyg som används och hur dessa underhålls. Vi lär oss också grundläggande byggnadsfysik och hur hus fungerar.

I kursen kommer vi att se över en glasveranda och de praktiska arbetsmomenten innefattar fönsterrenoveringar, takomläggning och lagningar av bärande konstruktionsdelar. Vi tar utgångspunkt i lokal byggnadstradition och vilka material som används samt sunda ekologiska alternativ till konventionella moderna byggnadsmaterial. Huvudfokus kommer att ligga på trähantverk. Vi tittar djupare på trä som material och dess egenskaper, samt olika typer av träslag, virkeskvalitet och träskydd. Vi kommer också att göra ett studiebesök till ett mindre sågverk.”