Projekt

De två stora projekten som drivs av Sambruket i Sösdalabygden är Ankhult och Klockaregården. Det är de två fastigheter med tillhörande mark som Sambruket äger.

Fokus på Ankhult är odling och renovering av husen. På Klockaregården är det lokaler för kurser, utsällningar, marknader och för att sambrukets medlemmar skall träffas och att det skall vara en samlingspunkt även för folket i bygden.