Sparande

Att spara i fasta värden är förståndigt men ganska ovanligt idag. Vi erbjuder våra medlemmar möjlighet att placera sitt sparande i den ekonomiska föreningen. För att få spara hos oss måste du vara medlem. En gång om året kommer vi att värdera föreningens tillgångar. Om värdet av föreningens tillgångar har stigit kommer värdestegringen att fördelas på medlemmarnas insatser genom insatsemissioner.

När man betalt sin medlemsinsats kan man fortsätta att spara i så kallade sparinsatser. Föreningens värdestegring fördelas lika på båda formerna av insatser.

Den kortaste spartid vi normalt erbjuder är 2 år utöver startåret. Anledningen till det är att vi måste arbeta långsiktigt med föreningens finansiella resurser. Under vissa perioder kan vi erbjuda andra villkor för sparandet, för att öka spartakten inför ett förvärv.